Tuesday, 1 December 2009

Swedish bloggers look to Telia to stand up for their rights

I don't usually blog in Swedish - not because I can't - but because I want the world to read about what is being done here in defending our rights.  Right now though - all across Sweden bloggers are putting up this.. or words like it. (translated below).  Read it please...  and if you want to stand up for your rights and ours, blog it and spread it further. Join us too on Facebook..

Upprop: Telia – ta FRA-lagen till domstol

Från och med den första december 2009 är Sverige en övervakad nation. Det är då som FRA får tillgång till en stor del av vår Internet- och mobiltrafik.


Detta kommer att få ett antal konsekvenser. De mest påtagliga är att flera grundläggande rättigheter i praktiken kommer att sättas ur spel. En självklarhet som brevhemligheten kommer efter den första december 2009 inte att existera på Internet. Även andra grundlagsskyddade rättigheter som källskyddet är starkt hotat. Många organisationer har skarpt protesterat mot FRA-lagen, bland andra Journalistförbundet och Advokatsamfundet. En majoritet av svenska folket är emot FRAs avlyssning.


Flera juridiska experter uttrycker dessutom stor tveksamhet till om FRA-lagen är förenlig med Europakonventionen, dvs. den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Sverige har förbundit sig att följa den konventionen och rimligtvis bör lagen alltså prövas i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Telia ansvarar idag för en majoritet av den trafik som FRA kommer att vilja avlyssna. Därför uppmanar vi Telia: ta FRA-lagen till domstol.


Telia har nu en chans att vinna goodwill genom att stå upp för demokratin

Appeal: Telia – take the FRA-law to court!


"From the first of December 2009 Sweden is a nation under surveillance. It is then that the FRA has access to a large part of our Internet and mobile services.

This is going to have a number of consequences. The most notable is that several fundamental rights will  in practice be eliminated. Obviously confidentiality of correspondence does not exist on the Internet after the first december 2009. Other constitutional rights such as protection of (journalistic) sources are highly threatened. Many organizations have strongly protested against the FRA law, including Journalists and the (Swedish) Bar Association. A majority of Swedish people are against FRA's interception.

Several legal experts also express considerable doubt whether the FRA law is compatible with the ECHR, ie. the European Convention on Human Rights. Sweden has undertaken to comply with the Convention, and the law ought therefore to be tested in the European Court of Human Rights. Telia is currently responsible for a majority of the traffic that FRA will want to listen to. We therefore call on Telia: take the FRA law to court.

Telia now has a chance to win goodwill by standing up for democracy."

This is an open and common blog entries - copy, enhance and publish to your blog....
 
Sweden's FRA are monitoring all traffic passing Sweden's borders and monitoring in particular international transit traffic.  Lift this and copy it.... 
 

Bloggers making the call include....
Tantrikbloggen, Annarkia, Scaber Nestor, Sossar mot Storebror, Den Nya Medborgarrättsrörelsen, Archangel, Darkangel och Mumma, Signerat Kjellberg, Den digitala parkbänken, Sagor från livbåten, Piratpartisten, Thorlin, Sandrability, Bloggvärldsbloggen, Aspiebloggen, Farmorgun, Pesptraktelser, Humblebee.net, JensO, Beelzebjörn, Röd Libertarian, Calandrella, ProjO, Christian Engström, Webhackande, Liberal & Långsint, Osmidigt, Solid Block of Ise, Johan Ronström, Personlig Utveckling?, Bandhunden Skäller, Infallsvinkel, Hearts of Joy, Primarys Blog, Alliansupproret, Integritet & frihet, Tieowbeijas, The Pheleroxian Blog, Mattias Bjärnemalm, Skivad Lime, OlofB, OlofB, OlofB, Enligt min Humla, Daniel och de små tomtarna, hannes2peer, Beelzebjörn, Exiled PirateHenrik Alexandersson, Den Digitala Parkbänken
(this list mostly lifted from Tantrikbloggen..)

Piratpartiet & The Pirate Party -  Putting privacy first.


Translated by Google.. with a little help from me...,

1 comment:

Stop TeliaSonera Corruption Network! said...

I'm not surprised at all. The Swedish state owned TeliaSoera is a kind of mafia style infrastructure. It was TeliaSonera who brought the sophisticated spying system known ACB/ITSS to my country. It is TeliaSonera who's business is based on the "friendship" and "mutuall understandang" (aka corruption and bribery) with regulators, politicians, government servants.

TeliaSonera MUST STOP SPREADING CORRUPTION AND BRIBERY IN LITHUANIA!

NO MATTER HOW LONG IT LASTS NO MATTER HOW MUCH EFFORTS IT NEEDS TELIASONERA WILL RESPOND FOR IT'S CRIMINAL ACTIONS AGAINST OUR COMPANIES AND COMPENSATE ALL LOSSES AND DAMAGES!

It's a shame for a government to tolerate mafia style business!

Contact us for more info: info@dbs.lt